Gyülekezet

Plántálás

A TE†ÉN egy református közösség. Új, születő gyülekezetként tekintünk rá, amit gyülekezetplántálásnak szoktuk nevezni. A Salétrom utcai gyülekezet áll mögöttünk „anyaként”. Egyházjogilag még nem vagyunk önállóak, de mégis önálló életet élünk.

Az új gyülekezeteknek különleges lehetőségük van arra, hogy Jézus üzenetét hirdessék. Könnyebben alakulnak ki kapcsolatok, bőven van hely a kérdéseknek és a kereső kételkedésnek is. Rugalmasak vagyunk a keretekkel és formai kérdésekkel kapcsolatban, de a tartalommal nem: hitünk Jézus személyében gyökerezik úgy, ahogyan azt a református hitvallásaink megfogalmazzák.

Meggyőződésünk, hogy Budapestnek szüksége van új gyülekezetekre, mint ahogy az is, hogy az új közösségek új lendületet adhatnak a már meglévő gyülekezeteknek is.

Magdolna negyed

Szolgálatunk helye és fókusza Józsefváros Magdolna negyede. A kerületben ezen a részen él a legtöbb cigány ember. Célunk, hogy a gyülekezetet közösen építsük a józsefvárosi cigány és nem cigány emberekkel. Nem naiv politikai program vagy ideológia hajt ebben bennünket: komoly, régóta létező, kézzelfogható kulturális különbségeket és társadalmi feszültségeket látunk. Jézus az egyetlen olyan tekintély, akinek engedelmeskedve közösséget tudunk vállalni egymással szeretetben. Az ő személye és igazmondása viszont nem engedi meg, hogy a problémákat, különbségeket és bűnöket elhallgassuk: azokkal szembesítve hív új életre mindannyiunkat.

A Magdolna negyedben élők nagy része között nagy a szegénység, iskolázatlanság, munkanélküliség is, és ezekkel a bajokkal együtt járnak a testvérei: droghasználat és -kereskedelem, prostitúció, bűnözés. A gyülekezetünkbe a legkülönbözőbb háttérből és élethelyzetből érkezhetnek és érkeznek emberek. Sokak számára kijózanító vagy megdöbbentő ez a találkozás, élesebben látszanak a különbségek és bajok, minden oldalon: szegények és gazdagok, cigányok és magyarok, erkölcsösök és bűnözők között, mindenhol vannak sebek, bűnök, még ha másképp is jelennek meg. Hirdetjük, hogy a társadalom betegségeit is csak Jézus személye és a vele való új élet gyógyíthatja. Az ő jóságát és törődését szeretnénk felmutatni jelenlétünkkel és a kerületben élőkért végzett szolgálatunkkal.